Bezpieczne zakupy

Nasze promocje
Obrus okrągły Malowane Kwiaty śr. 200 cm bawełna 100%
Obrus okrągły Malowane Kwiaty śr. 200 cm bawełna 100%

369,00 zł

Cena regularna: 389,00 zł

Najniższa cena: 389,00 zł
szt.
Obrus owalny Malowane Kwiaty 150x210 cm bawełna 100%
Obrus owalny Malowane Kwiaty 150x210 cm bawełna 100%

299,00 zł

Cena regularna: 309,00 zł

Najniższa cena: 309,00 zł
szt.
Obrus owalny Malowane Kwiaty 140x180 cm bawełna 100%
Obrus owalny Malowane Kwiaty 140x180 cm bawełna 100%

209,00 zł

Cena regularna: 249,00 zł

Najniższa cena: 249,00 zł
szt.
Obrus owalny Malowane Kwiaty 150x240 cm bawełna 100%
Obrus owalny Malowane Kwiaty 150x240 cm bawełna 100%

319,00 zł

Cena regularna: 349,00 zł

Najniższa cena: 349,00 zł
szt.
Obrus okrągły Malowane Kwiaty śr. 140 cm bawełna 100%
Obrus okrągły Malowane Kwiaty śr. 140 cm bawełna 100%

179,00 zł

Cena regularna: 199,00 zł

Najniższa cena: 199,00 zł
szt.
Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych pozyskane przez Sklep Internetowy Szykowny Dom - www.szykownydom.pl

Właścicielem sklepu Szykowny Dom a zarazem Administratorem Danych Osobowych jest firma ELiNUM Sp. z o.o. Adres: al. Piłsudskiego 143, 92-236 Łódź, KRS 0001040609, REGON 525510134, NIP 7282873799,  , adres      email: bok@szykownydom.pl

Zapoznaj się z Polityką prywatności a w razie wątpliwości wyślij wiadomość e-mail na adres bok@szykownydom.pll  lub zadzwoń pod numer telefonu +48 606 934 829.

Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe pozyskiwane poprzez stronę Sklepu Internetowego Szykowny Dom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”.

1. Zbierane dane osobowe:

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Sklep Internetowy Szykowny Dom zbiera dane osobowe klientów w przypadku:

a) składania zamówienia w sklepie internetowym

Klient podaje: imię i nazwisko, dane adresowe, numer telefonu, adres poczty elektronicznej (e-mail), jeśli klient jest przedsiębiorcą dodatkowo podaje: nazwę firmy i numer NIP (dane potrzebne do wystawienia faktury)

b) rejestracji konta klienta w sklepie internetowym

Klient podaje: imię i nazwisko, dane adresowe, numer telefonu, adres poczty elektronicznej (e-mail), jeśli klient jest przedsiębiorcą dodatkowo podaje: nazwę firmy i numer NIP (dane potrzebne do wystawienia faktury). Ponadto klient ustawia indywidualne hasło dostępu do swojego konta, które może zmienić w dowolnym czasie.

c) subskrypcji Newslettera

Klient zapisując się na subskrypcje podaje tylko adres e-mail

Podczas korzystania ze Stron Internetowych Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym.

2. Bezpieczeństwo danych

Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania  Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, w tym stosuje szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

3. Zasady i podstawy przetwarzania danych osobowych

Administrator danych dokłada wszelkich starań by zapewnić bezpieczeństwo i ochronę Państwa danych osobowych podczas ich przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

- art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub strony trzeciej.

4. Cele przetwarzania

Administrator danych przetwarza dane osobowe w następujących celach:

- wykonanie umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,

- prowadzenia dokumentacji sprzedażowej i księgowej w tym wystawiania faktur,

- ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora.

5. Zakres przetwarzania danych

a) celem wykonania umowy sprzedaży lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy i adres do wysyłki (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto). W przypadku Klientów/przedsiębiorców, Administrator danych może przetwarzać dodatkowo nazwę przedsiębiorcy (nazwa firmy) oraz jego numer NIP.

b) dla celu prowadzenia ksiąg rachunkowych zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres zamieszkania/prowadzenia działalności, nazwa przedsiębiorcy, oraz jego numer NIP

c) dla celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto). W przypadku Klientów/przedsiębiorców, Administrator danych może przetwarzać dodatkowo nazwę przedsiębiorcy (nazwa firmy) oraz jego numer NIP.

6. Podanie danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne. Konieczność podania danych występuje w następujących przypadkach:

- zawierania umów ze Sprzedawcą/Administratorem (umowa sprzedaży, umowa o świadczenie usług dotycząca rejestracji Konta). Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży.

- celu prowadzenia dokumentacji sprzedażowej i księgowej, wynikającej z obowiązków ustawowych i prawnych ciążących na Sprzedawcy/Administrator

7. Okres przechowywania danych

Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres, który jest uzależniony od celu, w jakim są przetwarzane. Dla przetwarzanych danych okres ten przedstawia się następująco:

a) w celu związanym z wykonaniem umowy sprzedaży, dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy

b) w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych, dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą),

c) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, dane przechowywane są przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeks Cywilny (podstawowy termin dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata, a dla umowy sprzedaży 2 lata).

8. Odbiorcy danych

Administrator danych współpracuje z podmiotami zewnętrznymi, dzięki którym zapewnione jest prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

- przewoźnicy, którzy zajmują się dostawą przesyłek kurierskich,

- operatorom systemu płatności zapewniającym obsługę płatności,

- podmiotom świadczącym usługi informatyczne, techniczne w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia sklepu internetowego oraz hostingu.

9. Prawa osoby, której dane dotyczą

W sytuacji, gdy Administrator danych przetwarza Państwa dane osobowe przysługują Państwu następujące prawa:

- prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania danych, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez administratora ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, iż dotyczące jej przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, należy skontaktować sie z Administratorem danych pisemnie na adres: ELiNUM sp. z o.o. al. Piłsudskiego 143, 92-236 Łódź lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@szykownydom.pl

10. Pliki Cookies

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa – w zależności, z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy).

Podczas wizyty na stronie Sklepu Internetowej, administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies w następujących celach:

- Zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia,

- Zapamiętywania danych z wypełnionych formularzy zamówienia,

- Dostosowania zawartości strony Sklepu internetowego do indywidualnych preferencji Klienta (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony),

- Kod śledzenia Google Analitics.

- Kody remarketingowe Google AdWords i Pixel Facebook

Pliki cookies wykorzystywane w Sklepie Internetowym nie są szkodliwe ani dla Klienta ani dla komputera/urządzenia końcowego wykorzystywanego przez Klienta, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach.

Mechanizm działania plików cookies można w każdym czasie wyłączyć dokonując zmiany ustawień w przeglądarce internetowej, jednak wyłączenie plików cookies może uniemożliwić prawidłowe korzystanie ze strony Sklepu internetowego. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik w dziale pomoc.

Poniżej przedstawiamy sposób zmiany ustawień najpopularniejszych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

  1. Chrome: link/zmiana ciasteczek
  2. Firefox: link/zmiana ciasteczek
  3. Opera: link/zmiana ciasteczek
  4. Internet Explorer: link/zmiana ciasteczek
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl